Performanțele fețelor de paletă Butterfly

Indicele de performanță pentru fețele de paletă Butterfly a fost revizuit din februarie 2023, în conformitate cu metodele de măsurare îmbunătățite.

Viteza (Pimples-In/Pimples-Out)

Descrierea efectului cauciucului asupra vitezei mingii într-o manieră relativă măsurată/evaluată prin testele unice Butterfly. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât viteza este mai rapidă și cu atât fața de paletă este mai potrivită pentru jocul ofensiv. Pe de altă parte, cu cât valoarea este mai mică, cu atât viteza este mai mică și cu atât fața de paletă este mai potrivită pentru jocul defensiv.

Spin (Pimples-In/Pimples-Out)

Descrierea efectului cauciucului asupra cantității de spin generate asupra mingii într-o manieră relativă măsurată/evaluată de testele unice Butterfly. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai mare cantitatea de spin produsă. Pe de altă parte, cu cât valoarea este mai mică, cu atât este mai ușor să generați mingi fără rotire.

Arc (Pimples-In/Pimples-Out)

Descrierea ușurinței de a genera un grad ridicat de traiectorie în drumul mingii, într-o manieră relativă măsurată/evaluată prin testele unice Butterfly. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai probabil ca mingea să călătorească în aceeași direcție cu direcția balansului paletei în timpul topspinurilor. Cu cât valoarea este mai mică, cu atât traiectoria mingii este mai mică.

Stabilitatea

Exclusiv pentru fețele de paletă cu zimți lungi (long-pimples), cele fără burete (pimples-out) și anti-spin. Stabilitatea (Probabilitatea de returnare a mingilor) în timpul loviturilor tăiate, împingerilor, atacurilor și blocurilor este evaluată pe o scară de 10 puncte. "Total" este valoarea medie a evaluării în timpul fiecărei tehnici.

Variația

Exclusiv pentru fețele de paletă cu zimți lungi (long-pimples), cele fără burete (pimples-out) și anti-spin. Variația (Probabilitatea de rotire/lovitură) în timpul loviturilor tăiate, împingerilor, atacurilor și blocurilor este evaluată pe o scară de 10 puncte. "Total" este valoarea medie a evaluării în timpul fiecărei tehnici.

Matricea fețelor de paletă Butterfly (Pimples-In)

Matrix2023.jpg

Matricea fețelor de paletă Butterfly (Pimples-Out)