PROTECȚIA DATELOR

SC PROSOFT MANAGEMENT SRL vă asigură că va administra în strictă conformitate cu legislaţia ăn vigoare, ăn condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați în mod voluntar. Scopurile colectării datelor sunt din categoriile: oferte, contractare, marketing si publicitate, statistică, marketing direct, monitorizarea accesului persoanelor în spațiile aparținând societății noastre. Aceste scopuri vă sunt aduse la cunoștință în momentul solicitării consimțământului sau în momentul în care, prin citirea și acceptarea elementelor din Termeni și condiții de utilizare, în mod absolut voluntar, completați online formularele noastre cu datele personale solicitate. Precizăm că SC PROSOFT MANAGEMENT SRL va solicita întotdeauna minimul de date personale necesare îndeplinirii scopului declarat.
Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aveți următoarele drepturi:
- să vă retrageți, oricând doriți, consimțământul acordat;
- să solicitați rectificarea, actualizarea sau ștergerea, totală sau parțială a datelor dumneavoastră;
- să solicitați portarea datelor;
- să vă opuneti sau să restricționați prelucrarea acestor date;
- să nu fiți supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe prelucrare automată;
- de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul în care v-au fost incălcate drepturile prevăzute de regulamentul mai sus menționat.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura noastră sau ne puteți comunica dorința dumneavoastră pe adresa office@prosoftbn.ro și la numerele de telefon +40 721 223501 sau +40 263 214505.
Pe paginile noastre de internet puteți găsi formulare în care vi se solicită un minim de date personale necesare pentru a vă putea contacta și a vă transmite informațiile solicitate.
Datele personale înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către SC PROSOFT MANAGEMENT SRL în relatia comercială cu dumneavoastră.
Prin acceptarea termenilor din acest document, vă exprimați consimțământul în mod expres și neechivoc privind colectarea si procesarea, în scopurile menționate, a datelor personale furnizate. Intenţionăm să utilizăm datele cu caracter personal pentru a vă informa cu privire la produsele şi serviciile noastre şi, eventual, pentru a vă solicita opinia referitoare la acestea. Bineînţeles că participarea la aceste acţiuni este absolut benevolă. În cazul în care nu sunteţi de acord cu această utilizare a datelor, ne puteţi comunica oricând decizia dvs., la datele de contact de mai sus, pentru a acționa în mod corespunzător.


COOKIES

Un cookie este un mic fişier text care este copiat de către site pe hard disk-ul dumneavoastră. Cookies nu provoacă nici o daună computerului dumneavoastră şi nici nu conţin virusi. Cookies de pe site-ul nostru nu strâng date personale despre dumneavoastră. Puteţi dezactiva oricând utilizarea acestora prin intermediul setărilor din browser-ul dumneavoastră. Ca regulă, cookies sunt utilizaţi pe site-ul nostru pe durata sesiunii dumneavoastră pentru evaluarea anonimă, statistică şi pentru îmbunatăţirea relaţiei cu userul. Ocazional, cookies pot servi unui scop suplimentar în anumite secţiuni ale site-ului. Veţi fi informat despre acest lucru dacă accesaţi una dintre aceste secţiuni.


GARANŢII, RESPONSABILITĂŢI.

Informaţiile de pe acest site sunt oferite ca atare şi fără nici un fel de garanţie, expresă sau implicită, inclusiv (dar fără limitare la) orice garanţii mercantile implicite, potrivire pentru orice scop, sau neîncălcarea drepturilor unor terţe părţi. În timp ce informaţiile oferite sunt considerate corecte, pot include erori. SC PROSOFT MANAGEMENT SRL nu va fi responsabilă în nici un fel faţă de nici o persoană pentru daune speciale sau indirecte în legatură cu acest material, decât dacă acestea sunt cauzate de neglijenţa sau inducere în eroare în mod intenţionat. SC PROSOFT MANAGEMENT SRL nu este răspunzatoare pentru conţinutul site-urilor ce sunt administrate de terţe părţi şi, în consecinţa, neagă orice răspundere pentru orice link care face legătură între acest site şi un altul.

SC PROSOFT MANAGEMENT SRL